MedViz – a Research & Development cluster in Bergen. MedViz is a cluster of groups performing interdisciplinary research in advanced image analysis and visualisation bridging the gap between “bench and bedside”. MedViz also includes imaging physics and fundamental biomedical translational research. Our mission is to promote the development of biomedical and clinical imaging technologies with the ultimate goal of improving diagnosis and treatment of patients. MedViz wants to develop new clinical methods for potential commercialisation by means of denovo software for analysis, decision support and visual communication.
VCF Seminar 23.08.2013

Smart Visualization in Medicine

We are glad to announce that the Visual Computing Forum (VCF) seminar series will resume this Friday, August 23, entering its 3rd year. vThe VCF, is a series of monthly seminars, organized by the VisGroup at the UiB Department of Informatics with selected talks from visual computing, addressing the fields of visualization, image processing, computer graphics, etc.
This Friday, our speaker will be Stefan Bruckner, professor at the VisGroup and an awarded scientist in the international visualization research community.  You are invited to join the seminar, which will take
place from 10.15 to 11.15 at the Høyteknologisenteret, in room 2143, 2nd floor.
Title: Smart Visualization in Medicine
Speaker: Prof. Stefan Bruckner
Day & time: Fri., Aug. 23, 10h15--11h15
Room: Room 2143, Høyteknologisenteret
Abstract: see enclosed flyer
The seminar will be preceded by another notable event: Andreas Lind, one of our Master student, will defend his MSc thesis, entitled "Selected Opportunities for the Semiautomatic Analysis of Spectrally
Decomposed Seismic Data". The defense will start at 8.45 in the same room.
We hope to see you all on Friday!
Best regards,
The Visualization Group (www.ii.uib.no/vis/index.html)
Last Updated on Wednesday, 21 August 2013 11:48
 
Dr.Disputas ved Are Losnegård

Dr-grads disputas ved Are Losnegård

 

 13.08.2014 kl. 12.15 i BB-Bygget

 

«Segmentation of tubular structures in biomedical images».

Losnegård har arbeidd med analyse av bildedata og automatisk gjenkjenning av ulike tubulære (rørforma) strukturar i kroppen, og metodar for å kjenne att desse strukturane automatisk ved hjelp av matematiske verktøy nytta på ulike bildemodalitetar som MR, CT og mikroskopi. Resultata viser at det er mogeleg å bruke automatiske verktøy til å kjenne att slike strukturar, noko som kan gje betre pasientbehandling. Slik kan ein ta i bruk store mengder data utan å måtte finne strukturane manuelt, noko som ofte er ein usikker og svært tidkrevjande prosess.

Ved strålebehandling av svulst i bekkenet er det viktig å redusere strålinga til friskt vev, som til dømes i tarmen. Nye behandlingsmetodar kan ta omsyn til posisjonen til tarmen ved bruk av omfattande CT-materiale. Hjernen inneheld ulike område som kommuniserer med kvarandre via tubulære fibrar. Gjenkjenning av desse fibrane i MR-data og analyse av eigenskapane deira kan nyttast til å måle kva som skjer i hjernen etter kvart som vi vert eldre. Tubulære celler, m.a. i retina, kommuniserer ved hjelp av signal-overføring. Ein del av denne kommunikasjonen veit ein framleis lite om, og simulering av store nettverk av celler ved hjelp av datamaskiner kan gje meir informasjon enn ein har i dag.

Sjølv om strukturane varierer i skala frå centimeter til mikrometer, og bilda er tekne ved hjelp av ulike opptaksteknikkar, har dei mange fellestrekk. Likskapar og individuelle tilpassingar av dei matematiske verktøya til den spesifikke tubulære stukturen var hovudfokus i dette arbeidet. Metodane som vart utvikla kan verte nyttige i planlegging av stråleterapi, studiar omkring aldring i hjernen og i undersøkingar av kommunikasjon mellom celler.

Last Updated on Tuesday, 13 August 2013 09:50
 
Mobility Grants

DAADppp mobility grants for researcher exchange between Norway and Germany, 2014

Please note RCN's announcement on DAADppp mobility grants for researcher exchange between Norway and Germany, 2014 ( IS-DAAD ).
Scientific staff/groups of researchers may apply for funding for short-term stays in Germany to establish and develop research collaboration. The annual budgetary framework is approximately NOK 800,000.
Funding is normally granted to about 15 new projects per year.
Deadline: 04.09.2013 13:00 CET
Read more here. 
Last Updated on Friday, 09 August 2013 10:28
 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>

Page 14 of 42
Payday Advance Covina CaTennessee Payday LoansCheap Viagra Online UsaGoogleNews